Mammillaria luethyi

Na stránce Společnosti je odkaz na článek pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny, z něhož vyjímáme odstavec, vztahující se k následujícímu:

Mnohé státy reagovaly na neustálý a nekontrolovaný sběr tím, že jejich zákony nepřipouštějí vývoz žádných přírodnin bez náležitých povolení. Vzorovým příkladem je Mexiko, které má velmi přísný zákon a téměř žádná povolení k vývozu přírodnin nevydává. V současné době se po mnoha komplikacích daří pěstovat některé vzácné druhy v mexických pěstebních zařízeních pro legální vývoz. Mezi nimi je i téměř legendární, po 44 letech znovu objevený a v r. 1996 nově popsaný druh Mammillaria luethyi. Zdá se, že lokalita druhu zůstala dosud utajena a trhy v Evropě, USA a Japonsku budou dříve nasyceny rostlinami uměle vypěstovanými pod kontrolou mexických úřadů, než rostlinami z původního naleziště, které je přísně utajeno.” 

Mammillaria luethyi

Obávám se, že autorka článku nemá vůbec žádnou představu o rostlinkách uměle vypěstovaných pod kontrolou mexických úřadů. O schopnostech pěstovat a množit kaktusy v Mexiku mexickými odborníky jsme už dávno ztratili iluze. Botanická zahrada v Cante u San Miguel de Alendo vzkvétala za doby, kdy instituci velel Charlie Glass, po jeho odchodu je možné sledovat jen dílo postupné zkázy. Lze s naprostou jistotou říci, že v době, kdy ve světě i v Čechách jsou stovky – ne-li tisíce kvetoucích rostlin M. luethyi, které se již běžně prodávají za několik stokorun kousek a jsou na nejlepší cestě k tomu, aby jejich cena klesla jen na desetikoruny, rozhodně nelze očekávat nějaký příliv rostlin z mexické kultury. V době, kdy z každé naroubované bradavky může být za rok květuschopná a plodící rostlina, ztrácí jakékoliv snahy mexických institucí na významu. Vždyť na jedné rostlině může být i několik set „roubovatelých” bradavek.

A co se týče „přísně utajené” lokality? I tady se už zužují okruhy kolem potenciálních lokalit. Nic bych za to nedal, že první obrázky z lokality budou publikovány na našem webu ještě v tomto roce. A protože utajování už nemá z obchodního hlediska jakoukoliv hodnotu, mohu publikovat neověřenou informaci, že M. luethyi by mohla být hledána někde na souřadnicích 26,30´N a 102,04´W.

Můžeme se jenom dohadovat, co se bude dít ve světě, až čeští kaktusáři napíšou svá jména do vrcholové knížky na lokalitě bájné M. luethyi, která je v Česku pěstována už několik let. Všichni si vzpomínáme na přísně utajovanou lokalitu Aztekium hintonii a Geohintonia mexicana – na obchody s rostlinkami, na které si chtěli držet monopol právě jen někteří z prvních nálezců. Mnozí z nás můžeme vzpomenout na to, jak Charlie Glass v Rakouském Fischamendu někdy začátkem 90. let prodával 2–3 cm rostlinky „po hrstech”… Dnes jsou krásné rostliny G. mexicana i Aztekium hintonii běžnou ozdobou snad každé druhé sbírky. Tehdy po objevení bílého údolí kousek od Galeana vypukla hysterie pomluv a útoků na české cestovatele, přirozeně, že nejvíce ze strany těch, kterým obchod uvadl.

Co se M. luethyi týče - na to, aby byl zahraničním specialistům vypálen rybník, nemusela být ani objevena lokalita v přírodě. A abych pravdu řekl, vůbec si nedovedu představit reakci příslušných úřadů, až se roubovanci M. luethyi začnou rozšiřovat do sbírek. Vzniká totiž kuriozní situace. Mammillaria luethyi není ohrožena v přírodě (alespoň sběrem ne), ale bude asi ohrožena sběrem v kultuře. Sběrači tentokrát nemusí být kaktusáři, ale ouřadové z inspekce životního prostředí. Když se tomu nebudeme smát my, historie se nad tím ušklíbne zcela jistě.

 zpět
Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
http://www.cact.cz/

   
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630