Rod Ariocarpus – studijní čísla PP

Rod Ariocarpus je v popředí mého studia už několik let. Každoročně navštěvuji jejich naleziště, některá objevíme náhodně, některá hledáme podle informací od přátel, na některá docházíme už roky a sledujeme jejich proměny. Níže uvedené lokality jsou tedy většinou ty, které jsem měl možnost sám studovat, jen výjimečně jsou to takové, které mám zprostředkovány od přátel (například od Jardy Šnicera), k nimž mám sice ucelené informace, ale které jsem v tuto chvíli ještě neviděl.

Jak čas šel, zpracovával jsem své nálezy i další informace a často se mi přihodilo, že jsem přidělil další číslo k lokalitě, která už jednou očíslována byla. Někdy jsem také v čase revidoval jméno druhu nebo variety, nebo jsem opravil své chyby a překlepy. Už z toho důvodu je možné otevřít si seznam PP čísel z rodu Ariocarpus (seřazeno podle druhových jmen, lze vybrat také seřazení podle sběrových čísel) a porovnat opravené údaje s jmenovkami na svých rostlinách.
 


Pavel Pavlíček