Podmínky pro míchání přípravků na ochranu a výživu rostlin

Míchání přípravků na ochranu rostlin navzájem nebo s kapalnými hnojivy je pro mnohé pěstitele velmi oblíbená zábava. Podle hesla, čím bohatší kombinace, tím lépe. Nad výsledky takových divokých kouzel lze velmi často jen zaplakat. Poškozené rostliny jsou více než výmluvnými poznatky z lidového pokusnictví. Těžko si přiznáme, že náš geniální nápad byla naprostá pitomost, či náš poradce a přítel nám něco řekl špatně, nebo se to všechno jaksi pomotalo. Dá se to pochopit. Ale v případech používání s přípravků na ochranu rostlin je maximální opatrnost na vždy místě.

Opodstatněné kombinace přípravků mám pomohou ulehčit práci i dosáhnout výborných pěstitelských výsledků. Možné je to jen při dodržení jistých podmínek. Je třeba si uvědomit, že přípravky na ochranu rostlin vždy více či méně negativně působí na rostliny.


Pár rad a zkušeností, kterými je dobré i nezbytné se řídit:

 1. Míchejme přípravky jejichž kombinace byla vyzkoušena, nebo doporučena někým, komu lze věřit.
 2. Přemýšlejme o smyslu kombinace s ohledem na to, čeho chceme dosáhnout. Nepoužívejme chemii zbytečně často.
 3. Zásadně se nesmějí míchat přípravky koncentrované, vždy je nutné přípravky odděleně rozředit a pak následně smísit. Někdy bývá na návodu k použití uveden postup, jak přípravek míchat (zda se dává do směsi první nebo až nakonec ).
 4. Přípravky se míchají bezprostředně před aplikací.
 5. Nepřipravujeme roztoky do zásoby, nachystáme si jen tolik, kolik spotřebujeme.
 6. Obvykle se kombinují jen 2 přípravky ( např. proti houbám a škůdcům, proti houbám s tekutým hnojivem a pod.). Kombinace více než 2 různých látek přinášejí velmi často riziko poškození rostlin a to i případech, kdy se nám zdá, že to dobře účinkuje. Pokud nedojde k viditelnému popálení rostlin, setkáváme se ne zřídka s poškozením kořenů, opadem poupat, dlouhodobým zastavením růstu a pod. Toho si hned nepovšimneme a tak to ani nepřičítáme šílené kombinaci všeho možného, použité při nevhodných klimatických podmínkách.
 7. Aby se předešlo  poškození rostlin, vyžadují směsi pesticidních přípravků v době aplikace i po ní daleko vhodnější mikroklimatické podmínky,
 8. Míchat vše možné dohromady a tak mít své vlastní zaručeně nejlepší a nejúčinnější koktejly nutí pěstitele rostlin obecně současný stav věcí. Při registračním řízení přípravků na ochranu rostlin se směsi zkoušejí a registrují jen minimálně (drahé pokusy), tudíž nejsou žádné údaje o mísitelnosti na oficielním návodu k použití. Možná tak poznámka, že přípravek se nedoporučuje míchat.
 9. Pamětníci i současníci se dožadují oficielních tabulek mísitelnosti přípravků. Pamětníci dobře vědí, že tyto informace byly dříve běžně v každé publikaci o přípravcích na ochranu rostlin i hnojivech.
 10. Většina starších, léta používaných a oblíbených přípravků byla již vývojem překonána, objevily se nové, lepší, bezpečnější i účinnější, ale chybějí podložené praktické zkušenosti.
 11. Doporučuji používat několik málo osvědčených kombinací, které jsou bezpečné, osvědčené a hlavně mají opodstatnění či smysl. Při pěstování kaktusů i dalších sukulentních rostlin to bohatě stačí.
 12. Přípravků pro použití v okrasných rostlinách stále ubývá, naopak v nepřehledné řadě různých hnojiv je poměrně těžká orientace.
 13. Chceme – li si sami něco zkusit, tak vždy jen na malém počtu rostlin a bedlivě sledujme reakci ošetřených rostlin. Nepospíchejme příliš a následným s postřikem celé sbírky.

Pár praktických zkušeností:

 • Běžná listová hnojiva (např.Wuxal) lze přidávat k postřikům proti houbovým chorobám nebo škůdcům bez problémů. Přidáváme je vždy až po rozředění přípravku proti chorobám nebo škůdcům. Dodržujme doporučené ředění.
 • Previcur se používá zálivkou proti půdním houbám, běžně se míchá s dalšími přípravky proti houbám Fundazol nebo Topsin.
 • Pirimor je mísitelný s běžnými přípravky proti houbám (Topsin, Fundazol, Dithane).
 • Totéž platí i pro Sumithion, Decis, Karate, Applaud.

Dotaz: Je možné připravit postřik proti škůdcům a použít ho hned a pak opakovaně, např. po 10 dnech po vylíhnutí dalších jedinců?

Nelze a to nejen proti škůdcům, žádný postřik nelze takto použít. Postřikový roztok připravujeme těsně před aplikací a jen v množství, které spotřebujeme. Roztoky nelze skladovat. Připravený postřik je nutno použít do 24 hodin. Dlouhodobým skladováním dochází k rozkladu, poklesu a ztrátě účinnosti s rizikem poškození rostlin.


text Jiří Spurný