Zajímavosti z historie
Vůbec první zprávy o kaktusech můžeme najít v indiánských kodexech, neboť život indiánů byl úzce spjat s přírodou. Některé informace indiánů v mnoha oblastech přírodních věd byly mnohdy přesnější než u Evropanů.

V Evropě pocházejí první zprávy o kaktusech od THEOPRASTA (372 – 287 př. n. l.), který uvádí rostliny rodu Opuntia vysázené v některých řeckých osadách, např. Opuns v Lokridě, podle níž tento rod dostal jméno.

Od něj vycházejí i další autoři jako DIOSCORIDES, ATHENAEUS či PLINIUS st. Převrat v bádání přináší až objev knihtisku, do té doby byly knihy a herbáře psány ručně. Prakticky se knihy začínají tisknout až v 16. století.

Kresba z Historia General y Natural de las Indias z roku 1535

V Čechách byla první kniha o rostlinách vytištěna v roce 1511 v Plzni pod názvem „Lactifer” a napsal ji Jan Vodňanský. Tato však ještě žádné informace o kaktusech neobsahuje, stejně jako mnoho dalších knih a herbářů např. od HÖLTZLA, KLAUDYANA či ČERNÉHO.

První zmínky o kaktusech v Evropě pochází až z roku 1535 v díle „Historia General y Natural de las Indias”, pocházející od kapitána Herdandez de Oviedo y Valdés i s vyobrazeními. Následuje mnoho dalších zpráv o kaktusech, pro nás však je důležité vydání herbáře z roku 1554, od italského lékaře Pietro Andreas MATHIOLIHO, který byl přeložen do mnoha jazyků. Mathioli působil v Praze jako osobní lékař císaře Maximiliána a tak už v roce 1562 vychází první překlad od Tadeáše Hájka z Hájku, kde však kaktusy ještě nejsou uvedeny. Ty se nachází až v druhém překladu od Adama HUBERA z Rýznbachu a Daniela ADAMA z Veleslavína z roku 1596. Je zde uveden jeden druh Opuntia ficus-indica i s vyobrazením. Jsou zde však i jiná vyobrazení sukulentů.

 

MATHIOLIHO herbář

 

Daniel ADAM z Veleslavína

První kaktusy (opuncie) do Prahy dovezl Novoměstský zahradník Jakub DETANYDELA, který se je pokoušel pěstovat jako ovoce spolu s artačoky. Tyto rostliny uvádí ve své závěti, zemřel v roce 1600.