Probuzené Pardubice

Nemyslím si, že by pardubičtí kaktusáři někdy spali, to oni spíše jen tak podřimovali. Však to mělo své důvody. Schůzovní a výstavní prostory byly privatizovány a slouží komerci, jiné prostory byly drahé nebo nevhodné, a tak činnost v průběhu desetiletí celkem přirozeně slábla.

Pardubičtí konšelé si úpadku spolkové činnosti ve městě povšimli a tak se v centru města zrodil Evropský spolkový dům (ESD), kde nalezly azyl i další spolky a kluby. A tak se také začal rozvíjet život Spolku pěstitelů sukulentů v Pardubicích – jehož akce (1. pololetí) mohou navštívit i kaktusáři z přilehlého i vzdálenějšího okolí:

4. ledna   přednáška ing. Smutného
1. února   p. Fischer – Rod Gymnocalycium
1. března   p. Mir. Drahný – Kaktusy Peru
5. dubna   RNDr. Václav Šeda – Rod Sulcorebutia
19. května   schůzka k přípravě výstavy
1. – 3. června   výstava kaktusů v ESD

Všechny akce se konají v Evropském spolkovém domě, přednášky vždy od 18. hodin. Přístup je výtahem ze dvora ESD.

Pavel Pavlíček