Ladislav Kučera - Ústí nad Labem

Ladislav Kučera V ústecké části Střekov má ve svažitém terénu pěkný domek s rozlehlou zahradou a skleníky přítel Kučera. S nápadem začít kaktusařit přišel jeho soused a tak kolem roku 1982 postavili každý skleník. Soused ovšem bez řemeslnické důkladnosti, kdežto u Kučerů se budovalo hned zpočátku pořádně, základy, armatury…

Časem, když se naskytla příležitost koupit speciální skla, dostavěl skleník do dnešní podoby, včetně předsíně a vykachličkování. To bylo kolem roku 1987.

Sousedův skleník poznamenal čas a tak s kaktusařením skončil,  ale to už měl přítel Kučera spoustu kaktusů ze svých výsevů nebo koupených, např. od známého odborníka ústeckého klubu Dyntara.

Hned kolem roku 1982 vstoupil do klubu v Ústí nad Labem a zapojil se do jeho činnosti. Zpočátku byli organizováni pod svazem zahrádkářů, pak po osamostatnění vyměnili snad dvakrát místo schůzek, až zakotvili v ZOO, kde našli porozumění a podporu. Na oplátku zase pořádají v ZOO výstavy kaktusů a jsou „kmotry“ některých zvířat. 

Klub také udržuje „Freundschaft“ s kaktusáři z Erfurtu a každý člen vždycky ob rok hostí člena ze spolku družebního, kteří do Ústí společně přijíždějí. Ústečtí zase jezdí podobně do Německa. Dnes již kvůli ceně neorganizují zájezdy autobusy, ale po dohodě jedou vždy třeba několika auty a to na různé akce, jako je Otevírání sezony, ale i na návštěvy sbírek.

Ze zvláštností pěstování bych vyzdvihl nápad používat, tzv. elbrant, což je přínos přítele Kučery. Je to nadloží, v zásadě jíly vypálené v šachtách, podobné struktury jako cihla a nacházející se na několika místech na Ústecku. Elbrant přidává do substrátu, ale vždy dobře prosetý, aby se směs nespékala, přimíchá i říční písek, kompost a rašelinu. Tak je substrát pozéznější a kypřejší a zároveň prakticky neobsahuje škůdce. Elbrant se dává také navrch, zejména ke krčkům rostlin a brání jejich zahnívání. Navíc působí velice esteticky. Dnes tuto „technologii“ používá více ústeckých kaktusářů.

Z pěstitelské praxe ještě – zálivku aplikuje přítel Kučera až v květnu, do té doby ovšem vydatně rosí. Později již se zálivkou nešetří, vždy zhruba 14 dní nechá rostliny vyschnout a dá jim opět pořádně „napít“. Také dost často přesazuje. Tomu připisuje, že kaktusy nekorkovatí a vypadají výborně. Přihnojuje Kristalonem plod a květ. 

Čidla u ventilátorů jsou nastavena na 40 °C, takže při této teplotě se ventilátory automaticky spustí a jsou hodně účinné. I zimování rostlinám svědčí přímo ve skleníku, který je výborně odizolován, navíc v tom období obložen polystyrénem a strop snížen folií. Pak ani vytápění elektřinou není  nijak přehnaně drahé.

Ve sbírce je nejvíce ferokaktusů, mamilárií a gymnocalycií, ale jsou zde zastoupeny skoro všechny rody, včetně mnoha nekaktusových sukulentů. Z nich  stojí za zmínku, např. kristátní Euphorbia susanae. Vůbec kristát je možno tady vidět dost. Co však je podstatné – rostliny jsou nádherné, nemají kazy a celé prostředí je programově vytvářeno tak, aby působilo estetickým, příjemným a uklidňujícím  dojmem. Též okolí skleníku, altán s krbem, venku umístěné agáve, další nekaktusové sukulenty a kaktusy, vše  je sladěno do skvělého výsledného efektu.

Kristátní Euphorbia susanae

Na návštěvách zde byly již celé „autobusy“ a vše proběhlo bez problémů, protože je tu dost prostoru, i parkovat je možno velice blízko. Přítel Kučera i jeho manželka jsou mimořádně příjemní a pohostinní a návštěvy po předchozí dohodě jsou možné. Sbírka má něco přes 25 m2 a pro toho, kdo rád vidí výstavní rostliny a přitom v pěkném prostředí, se tady naskytne příležitost prožít krásné chvíle.


Kontakt:
Ladislav Kučera
ul. Kojetická
Ústí nad Labem
tel.: 475 532 296
Text a foto © Dr. Milan Holeyšovský
E-mail: M.Holeysovsky@seznam.cz